Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Zorgboerderij de Locatie

Helaas is  Stichting De Locatie gesloten vanaf 15 december 2023.

Mocht U nog contact willen leggen mail dan aan rwillems@delocatie.nl

 

Wachtlijst

Wij nemen op dit moment geen nieuwe clienten aan.

Schaapje aan kraantje

Onze visie

De Locatie richt zich op de ontplooiing van de zorgvragers in de context van de missie, door ze passende en specialistische dagbegeleiding te bieden. Dit doen we met professionele jeugdhulpverleners en een dagprogramma met boerderij activiteiten en de dieren die als middel worden ingezet om individuele doelen te behalen. De dagbesteding biedt leer/werk en educatieve mogelijkheden. Ambulante opvoedondersteuning is een hulpvraag waar we ook in kunnen voorzien, dit om onder 1 dak samen te werken aan gestelde doelen. 

De dagbesteding is vooral gericht op het vergoten van de eigenwaarde en sociaal- emotionele vaardigheden. Op de boerderij heerst er een open en vrije cultuur waar iedereen zichzelf mag zijn. 


We nemen geen alcohol- en drugsverslaving alsmede crimineel en zeer agressief gedrag aan als hulpvraag. De Locatie is hiermee een veilige, betrouwbare en professionele hulpverleningsinstelling voor zorgvragers, hun verwijzers en haar samenwerkingspartners en geeft een waardevol antwoord op een maatschappelijke vraag.

Schuurtje

Missie

Stichting De Locatie is een jeugdzorginstelling die zich richt op het versterken en stimuleren van de mogelijkheden van jongeren voor zichzelf en diens omgeving, zodat er een basis wordt gecreëerd waarop voortgebouwd kan worden aan sociale, werk-, leer- en samenwerkingsvaardigheden die nodig zijn om op een gezonde manier de eigen plaats in te kunnen nemen in de maatschappij.

Ieder kind/jongere wordt gezien als een uniek en ondeelbaar mens. Afwijkend gedrag is geen ziekte, maar wordt gezien in de context van de lichamelijke, psychische en sociale wisselwerking tussen de jongere en zijn of haar omgeving. Iedere jongere heeft recht op onvoorwaardelijke zorg.

De jongeren die bij De Locatie instromen hebben de leeftijd tot en met 25 jaar en hebben te maken met een kwetsbare leef- en opvoedingssituatie. Zij hebben een zorgindicatie en worden gefinancierd door de Wmo, Wlz, Jeugdwet, PGB of particulier. Zij zijn gebaat bij kleinschalige en persoonlijke hulp in een groene en natuurlijke boerderijomgeving waar wonen, werken en zorg met elkaar worden verbonden.

Onze duurzame manier van ondernemen sluit aan bij onze ambitie om kinderen en jongeren helpen voor te bereiden op een duurzaam volwassen leven, waarbij zij de juiste handvatten ontwikkelen om op een voor hen passende en gezonde manier in de samenleving te kunnen participeren. Daarbij acteren we niet alleen proactief maar beogen ook preventief te werken als dat mogelijk is om verslechtering van de situatie te voorkomen.

Wolkje met zonnetje

Bestuur

 • Ria Willems (voorzitter)
 • Wim Wijnen (penningmeester)

ANBI

Stichting De Locatie, publiekelijk bekend als Zorgboerderij De Locatie, heeft een ANBI-status.
Dit betekent dat De Locatie de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voor de belastingdienst is De Locatie een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status.
Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status. 

Als ANBI hoeven we over uw gift of nalatenschap geen belasting te betalen. En als sponsor en/of schenker kunt u fiscale aftrek toepassen.

Formulier-publicatieplicht-anbi-algemeen

Nederlands Standaardformulier publicatieplicht PDF

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2021 - 2023 (docx)

Beleidsplan Stichting De Locatie 2010 (doc)

Jaarrekening 2019 (pdf)

Jaarverslag 2020 (pdf)

Jaarverslag 2021 (pdf)

Fondsen

 • De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
 • Dr. C.J. Vaillant Fonds
 • KEK
 • Konferentie Nederlandse Religieuzen
 • Oranje Fonds Kroonappels
 • Pasman Stichting
 • Stichting Boschuysen
 • Stichting Het R.C. Maagdenhuis
 • Stichting Het Voormalig Roomsch Armen - Weeshuis
 • Stichting Jong
 • Stichting Steunfonds Pro Juventute
 • Stichting Tiny & Anny van Doorne Fonds
 • VSBfonds
 • W.M. de Hoop stichting

Keurmerken en Certificaties

 • ANBI
 • Beroepsonderwijs bedrijfsleven
 • Brabants Duingoed
 • Keurmerk Zo√∂nosen
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid
 • SKJ
 • Triple P
 • TUV

Sponsors

 • Bakkerij Vermeulen Den Otter
 • BrandLoyalty
 • Cargill
 • FraSp
 • Geert Habraken Montage
 • Heidelberg Cement
 • Hobo Hifi
 • Kuijpers
 • Mooi zo Goed zo
 • Pelser Hartman
 • Prolux
 • ProWIN KEA
 • Return to the Source
 • SPS
 • Van Swaay Duurzaam hout
 • Word ook sponsor!

Comité

De stichting De Locatie wordt verder ondersteund door een comité van aanbeveling bestaande uit personen:

 • Dhr Frank Houben vm Commissaris van de Koningin Noord-Brabant
 • Dhr Jan van Laarhoven vm directeur van het Noord-Brabants Museum
 • Dhr. Bart Eigeman aanjager transformatie jeugd
 • Dhr Bak vm Voorzitter Bedrijvenvereniging Hermes
 • Dhr Cees Slegers publiceert over de cultuurhistorie van Brabant
 • Dhr Ben Rovers Lector Jeugd & Veiligheid Avans
 • Dhr. Pieter vd Kruijs advocaat en voorzitter NVSA
 • Dhr. Clemens Briels internationaal werkend kunstenaar uit Heusden
 • Dhr Ben Groen vm wethouder Gemeente Heusden
 • Dhr Zjef Naaikens van zorginstelling Raakveld