Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Wat is De Locatie?

Zorgboerderij De Locatie is een kleine bottum-up instelling voor jeugd, die zorg op maat biedt aan jongeren die dat nodig hebben. Het primaire doel van de Locatie is om jongeren die in de problemen zijn geraakt, weer op het juiste pad te helpen door kleinschalige en persoonlijke hulp te bieden in een vertrouwde omgeving. 

Dit wordt gedaan vanuit een zorgboerderij gelegen aan het Engelermeer in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch en Vlijmen, in de gemeente Heusden.

Een speciale plek voor bijzondere jeugdhulpverlening

Stichting De Locatie heeft als doelstelling om hulp te bieden aan jongeren die in de grote instellingen niet goed tot hun recht komen en desondanks dringend hulp nodig hebben.

Zij zijn gebaat bij kleinschalige en persoonlijke hulp in een natuurlijke omgeving, zodat de kans groter is dat re-integratie in de maatschappij succesvol verloopt. 

De Locatie biedt deze hulp omdat het wonen, werken en zorg met elkaar verbindt op één locatie in een huiselijke en vertrouwde omgeving: de boerderij aan de Gemeint te Vlijmen (gemeente Heusden).

Waar is de Locatie?

Jeugdzorgboerderij De Locatie
De Gemeint 3
5251 VB Vlijmen 

De zorgboerderij aan de Gemeint 3 in Vlijmen is gelegen naast het Engelermeer. Oók vanuit Den Bosch met de fiets heel gemakkelijk te bereiken: ongeveer een Bosch kwartiertje fietsen vanaf het station. Voorbij de Helftheuvel, via het bruggetje in de Kruiskamp, hop, de A59 over!

Met de auto neem je op de A59 de afslag Vlijmen of Engelen.

Plan route
Schaapje aan kraantje

Onze visie

De Locatie richt zich op de ontplooiing van de zorgvragers in de context van de missie, door ze passende en nuttige dagbesteding te bieden, door ze op de boerderij te laten wonen, of door hulpverlening aan het gehele gezin te bieden via Kampeleren. Ambulante zorg is een hulpvraag waar we in kunnen voorzien. Bij ieder onderdeel ligt de nadruk op een ander accent, bieden we zorg op maat.

De dagbesteding is vooral gericht op werkvaardigheden, - training en ervaring bij kinderen vanaf 6 jaar en bij  volwassenen tot 25 jaar. Bij de 24-uursopvang worden jongeren vanaf 17 tot een uitloop naar 25 jaar  ondersteund in het dagelijks leven en wordt er gericht gewerkt aan het vergroten van de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongere. Kampeleren richt zich op interactie- en communicatiepatronen, waarbij opvoedingsvaardigheden, structuur, het pedagogisch klimaat en de samenwerkingsrelatie zichtbaar worden gemaakt en worden verbeterd bij een intensief contact en intensieve samenwerking binnen het gezin in de natuur.

Onze visie is erop gericht dat de zorgvragers zichzelf ontwikkelen en zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn. Zo maken ze kennis met hun eigen mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken. Er wordt gestreefd naar positieve ervaringen, waarin er door de deelnemer onder professionele begeleiding effectief wordt gewerkt aan het behalen van individuele leerdoelen afgestemd op diens mogelijkheden.

We nemen geen alcohol- en drugsverslaving alsmede crimineel en zeer agressief gedrag aan als hulpvraag. De Locatie is hiermee een betrouwbare en professionele hulpverleningsinstelling voor zorgvragers, hun verwijzers en haar samenwerkingspartners en geeft een waardevol antwoord op een maatschappelijke vraag.

Schuurtje

Missie

Stichting De Locatie is een jeugdzorginstelling die zich richt op het versterken en stimuleren van de mogelijkheden van jongeren voor zichzelf en diens omgeving, zodat er een basis wordt gecreëerd waarop voortgebouwd kan worden aan sociale, werk-, leer- en samenwerkingsvaardigheden die nodig zijn om op een gezonde manier de eigen plaats in te kunnen nemen in de maatschappij.

Ieder kind/jongere wordt gezien als een uniek en ondeelbaar mens. Afwijkend gedrag is geen ziekte, maar wordt gezien in de context van de lichamelijke, psychische en sociale wisselwerking tussen de jongere en zijn of haar omgeving. Iedere jongere heeft recht op onvoorwaardelijke zorg.

De jongeren die bij De Locatie instromen hebben de leeftijd tot en met 25 jaar en hebben te maken met een kwetsbare leef- en opvoedingssituatie. Zij hebben een zorgindicatie en worden gefinancierd door de Wmo, Wlz, Jeugdwet, PGB of particulier. Zij zijn gebaat bij kleinschalige en persoonlijke hulp in een groene en natuurlijke boerderijomgeving waar wonen, werken en zorg met elkaar worden verbonden.

Onze duurzame manier van ondernemen sluit aan bij onze ambitie om kinderen en jongeren helpen voor te bereiden op een duurzaam volwassen leven, waarbij zij de juiste handvatten ontwikkelen om op een voor hen passende en gezonde manier in de samenleving te kunnen participeren. Daarbij acteren we niet alleen proactief maar beogen ook preventief te werken als dat mogelijk is om verslechtering van de situatie te voorkomen.

Wolkje met zonnetje

Bestuur

 • Ria Willems (voorzitter)
 • Wim Wijnen (penningmeester)
 • José van Dijk  (secretaris)

ANBI

Stichting De Locatie, publiekelijk bekend als Zorgboerderij De Locatie, heeft een ANBI-status.
Dit betekent dat De Locatie de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voor de belastingdienst is De Locatie een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status.
Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status. 

Als ANBI hoeven we over uw gift of nalatenschap geen belasting te betalen. En als sponsor en/of schenker kunt u fiscale aftrek toepassen.
 


Formulier-publicatieplicht-anbi-algemeen

Nederlands Standaardformulier publicatieplicht PDF

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2021 - 2023 (docx)

Beleidsplan Stichting De Locatie 2010 (doc)

Jaarrekening 2019 (pdf)

Jaarverslag 2020 (pdf)
 

Comité

De stichting De Locatie wordt verder ondersteund door een comité van aanbeveling bestaande uit personen:

 • Dhr Frank Houben vm Commissaris van de Koningin Noord-Brabant
 • Dhr Jan van Laarhoven vm directeur van het Noord-Brabants Museum
 • Dhr. Bart Eigeman aanjager transformatie jeugd
 • Dhr Bak vm Voorzitter Bedrijvenvereniging Hermes
 • Dhr Cees Slegers publiceert over de cultuurhistorie van Brabant
 • Dhr Ben Rovers Lector Jeugd & Veiligheid Avans
 • Dhr. Pieter vd Kruijs advocaat en voorzitter NVSA
 • Dhr. Clemens Briels internationaal werkend kunstenaar uit Heusden
 • Dhr Ben Groen vm wethouder Gemeente Heusden
 • Dhr Zjef Naaikens van zorginstelling Raakveld