Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Wat is De Locatie?

Zorgboerderij De Locatie is een kleine bottum-up instelling voor jeugd, die zorg op maat biedt aan jongeren die dat nodig hebben. Het primaire doel van de Locatie is om jongeren die in de problemen zijn geraakt, weer op het juiste pad te helpen door kleinschalige en persoonlijke hulp te bieden in een vertrouwde omgeving. 

Dit wordt gedaan vanuit een zorgboerderij gelegen aan het Engelermeer in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch en Vlijmen, in de gemeente Heusden.

Een speciale plek voor bijzondere jeugdhulpverlening

Stichting De Locatie heeft als doelstelling om hulp te bieden aan jongeren die in de grote instellingen niet goed tot hun recht komen en desondanks dringend hulp nodig hebben.

Zij zijn gebaat bij kleinschalige en persoonlijke hulp in een natuurlijke omgeving, zodat de kans groter is dat re-integratie in de maatschappij succesvol verloopt. 

De Locatie biedt deze hulp omdat het wonen, werken en zorg met elkaar verbindt op één locatie in een huiselijke en vertrouwde omgeving: de boerderij aan de Gemeint te Vlijmen (gemeente Heusden).

Waar is de Locatie?

Jeugdzorgboerderij De Locatie
De Gemeint 3
5251 VB Vlijmen 

De zorgboerderij aan de Gemeint 3 in Vlijmen is gelegen naast het Engelermeer. Oók vanuit Den Bosch met de fiets heel gemakkelijk te bereiken: ongeveer een Bosch kwartiertje fietsen vanaf het station. Voorbij de Helftheuvel, via het bruggetje in de Kruiskamp, hop, de A59 over!

Met de auto neem je op de A59 de afslag Vlijmen of Engelen.

Plan route
Schaapje aan kraantje

Onze visie

Onze visie is gericht op de belangen van het kind/jongere. Ieder kind/jongere wordt gezien als een uniek ondeelbaar mens. Afwijkend gedrag is geen ziekte, maar wordt gezien in de context van de (lichamelijke, psychische en sociale) wisselwerking tussen jongere en omgeving. Iedere jongere heeft recht op onvoorwaardelijke zorg. Naast een goede lichamelijke en materiele verzorging zijn acceptatie, betrokkenheid en continuïteit in de opvoeding voorwaarden voor groei en ontwikkeling.

Bij de hulpverlening staat de cliënt en (pleeg/adoptie) ouder(s) en/of (gezins)voogd met de individuele hulpvraag centraal.

De hulpverlening is gericht op het stimuleren en versterken van de mogelijkheden van de jongeren voor zichzelf en zijn/haar omgeving, waardoor een basis wordt gecreëerd waarop voortgebouwd kan worden aan sociale, werk, leer en samenwerkingsvaardigheden.

De hulpverlening is gebaseerd op contextuele hulpverlening. De concrete ervaringen en de reflectie leiden tot nieuwe leerprocessen waardoor de jongeren en hun ouders autonomie verwerven en een nieuw toekomstperspectief krijgen.

Schuurtje

Missie

Door middel van dagbesteding, 24-uursopvang en Kampeleren de in de visie omschreven hulpverlening bieden. Hierbij liggen bij de verschillende onderdelen een ander accent.

De dagbesteding is vooral gericht op werkvaardigheden, werktraining en werkervaring een zinvolle dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de jongeren.

Bij de 24-uursopvang worden jongeren ondersteund in het dagelijks leven en is vaak gericht op het vergroeten van de autonomie van de jongere. In de hulpverlening wordt gestreefd dat je jongeren positieve ervaringen opdoen en zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor het reilen en zeilen op 'De Locatie'.

Bij kampeleren wordt er vooral gewerkt aan interactie- en communicatiepatronen, waarbij opvoedingsvaardigheden, structuur, het pedagogisch klimaat en de samenwerkingsrelatie zichtbaar worden gemaakt en worden verbeterd bij een intensief contact en intensieve samenwerking binnen het gezin in de natuur.

Wolkje met zonnetje

Bestuur

 • Hans Smith (voorzitter)
 • Tim Jaddoe (penningmeester)
 • Paul vd Aa

Comité

De stichting De Locatie wordt verder ondersteund door een comité van aanbeveling bestaande uit personen:

 • Dhr Frank Houben vm Commissaris van de Koningin Noord Brabant
 • Dhr Hans Hoekstra vm kinderarts
 • Dhr Jan van Laarhoven vm directeur van het Noord Brabants Museum
 • Dhr. Bart Eigeman aanjager transformatie jeugd
 • Dhr Bak vm Voorzitter Bedrijvenvereniging Hermes
 • Dhr Cees Slegers publiceert over de cultuurhistorie van Brabant
 • Dhr Ben Rovers Lector Jeugd & Veiligheid Avans
 • Dhr. Pieter vd Kruijs advocaat en voorzitter NVSA
 • Dhr. Clemens Briels internationaal werkend kunstenaar uit Heusden
 • Dhr Ben Groen vm wethouder Gemeente Heusden
 • Dhr Zjef Naaikens van zorginstelling Raakveld