Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Zorgboerderij De Locatie 12,5 jaar

Op 1 december 2020 is de dag dat De Locatie 12,5 jaar bestaat! Het begon op 1 juni 2008, toen De Locatie daadwerkelijk startte als zorgboerderij met een feestelijke opening in aanwezigheid van o.a. wethouder Bart Eigeman.

Hoe zijn we gestart en waarom?

Aanleiding was Kampeleren bij Oosterpoort waar Bernadette v.d. Akker werkzaam was en deze werkvorm voor gezinnen heeft ontwikkeld samen met een collega. In de folder vind je uitleg over deze vorm. Van daaruit groeide het idee om dit vanuit een plek te kunnen aanbieden. Een plek waar ruimte is om zorg in combinatie met dieren en groen mogelijk te maken. Zayaz, de woningbouwvereniging heeft de boerderij, (De Locatie) aangekocht om daarmee de mogelijkheid te creëren waar deze werkvorm aangeboden kon worden. Alles wat De Locatie verder te bieden heeft is terug te vinden in de (nieuwe) folder.

Er werd gestart met maar één kind, de bouw van de kantine, de boerderij waar de koeien nog in stonden werd verbouwd tot woonhuis voor de beheerders Bernadette v.d. Akker en Wim Habraken met hun kinderen en tevens voor de jongeren verbouwd met 4 zit/slaapkamers. Deze jongeren hebben een 24/7 opvang en zijn hier komen wonen in september 2008. Vervolgens werd begonnen met dagbesteding en weekend opvang. Tijdens de vakanties was er tevens ook extra opvang voor deze jongeren. Bij de start is De Locatie begonnen met de opvang van enkele jongeren en dit is uitgegroeid tot heden van in totaal ongeveer 50 kinderen/jongeren/jongvolwassenen in de leeftijd van 6-36 jaar. De werkvormen zijn inmiddels ook toegenomen, gestart in eerste instantie met dagbesteding en wonen en later weekendopvang en ambulante begeleiding. Het team is inmiddels ook verder uitgebreid en er werken momenteel 19 betaalde medewerkers/professionals en ongeveer 80 vrijwilligers dus in totaal zijn er nu zo’n honderd enthousiaste mensen werkzaam.

Zorg is de kern

Zorg is de kern van De Locatie: er is 24-uurs zorg, zowel individuele als groepsbegeleiding en daarnaast ambulante begeleiding. Alle andere activiteiten is ter ondersteuning van deze speciale zorg zoals o.a.: het Ridderkamp (zomervakantieweek), Kampeleren met kano varen, hutten en vlotten bouwen, spooktochten. En ook wordt elk jaar een Lammetjesdag op 2e Paasdag georganiseerd waar iedereen De Locatie kan komen bezoeken en altijd druk wordt bezocht.

T.g.v. het 5-jarig bestaan in 2013 vond er voor het eerst in juni het kleinschalige Effect festival plaats. Een jubileumfeest voor jong en oud, voornamelijk t.b.v. de jongeren en hun ouders én medewerkers met circus en muziek. Daarna is er nog 3 keer een grootschaliger Effectfestival georganiseerd. Bij het laatste festival in 2017 die 2 dagen duurde kwamen er in totaal zo’n 5000 bezoekers op af, een groot succes mede vanwege het prachtige zonnige weer en het diverse aanbod aan entertainment. In 2015 is de transitie Jeugdhulpverlening doorgevoerd wat heeft geresulteerd in de samenwerking met SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid). Dit hield in professionalisering van de zorg op De Locatie en SZZ regelde de inkoop van zorg bij de verschillende gemeentes.

Nadeel van transitie jeugdzorg is wel dat bureaucratie volgde zoals o.a. certificeringen t.b.v. het bedrijf, SKJ registratie naast registratie en rapportage van de zorg wat veel meer werk behelst, mede omdat elke gemeente het op haar eigen manier regelt.

Ondertussen is er op De Locatie veel gebeurd, gebouwd, opgeknapt maar ook veel tegenslag gehad. Onder meer de dreigende afslag voor Vlijmen die over de boerderij zou lopen. Wel drie jaar heeft de ontwikkeling stilgelegen in afwachting wat zou komen. Uiteindelijk is er door de gemeente Heusden besloten dat de afslag niet door ging op de plek van De Locatie. Wat was iedereen opgelucht en blij!
 

De brand..

Terwijl er druk werd gewerkt om het Effectfestival voor te bereiden in het voorjaar 2018 brak er brand uit in de kantine en is deze volledig in rook opgegaan. De kantine vormde het hart van het veilige onderkomen voor de jongeren. Dit was een treurig gebeuren en een klap voor De Locatie en de opvang van de kinderen. Haastig werd er gezocht naar alternatieven om de zorgkinderen op te vangen. Ook t.b.v. het Effectfestival voor dat jaar had het gemis van de kantine gevolgen. Als alternatief werd er ruimte gemaakt in de verbouwde paardenstal voor opvang van de kinderen. Voor het Effectfestival werd er in allerijl een spiegeltent gehuurd. Als snel werden er plannen gemaakt voor een nieuwe kantine. Ouders van de zorgkinderen hebben een crowdfunding opgericht om de bouw mogelijk te maken. Met behulp van veel vrijwilligers, bedrijven en particulieren die materialen gratis schonken, sponsors en een benefietconcert in de Tramkade is de bouw van de nieuwe kantine mogelijk gemaakt nadat er een bouwvergunning werd afgegeven. Het is een bewogen tijd geweest maar dankzij de tomeloze inzet van Bernadette en Wim met de medewerkers en de vele vrijwilligers staat De Locatie nog steeds overeind. Samenwerking laat zien dat er veel mogelijk wordt en tot stand gebracht kan worden.

Vorig jaar is de website opnieuw opgetuigd en onlangs is ook de folder vernieuwd in een frisse en kleurige uitstraling. De toekomst ziet er weer positief en zonnig uit.

Op 1 december 2020 is er vanwege de corona helaas geen feest mogelijk. Er wordt gehoopt dat de nieuwe kantine die bijna gereed is feestelijk kan worden geopend volgend voorjaar. En dat tevens het jubileum alsnog gevierd kan worden met iedereen die zo nauw en enthousiast betrokken is (geweest) bij De Locatie.

Film De Locatie

Om toch nog met z'n allen stil te staan bij dit jubileum hebben we bedacht dat we een film over De Locatie willen maken. Iedereen die op zijn of haar eigen manier betrokken is bij de zorgboerderij vragen we één van de volgende zinnen te beantwoorden in een filmpje die je opneemt via je mobieltje. Je mag het filmpje op de boerderij opnemen, maar ook gewoon thuis.

  • Als ik aan zorgboerderij De Locatie denk, dan...
  • Het leukste van de zorgboerderij vind ik...
  • Wat ik heb geleerd op de boerderij, is...
     

De 'talking stick'

Om alle verschillende filmpjes leuk aan elkaar te kunnen monteren bedachten we ook de 'talking stick'. Dit is een voorwerp die je in je handen houdt en weer weggeeft aan 'de volgende' spreker. Het voorwerp mag van alles zijn; een microfoon, een houten stok, een banaan of een prei, het maakt niet uit.

Neem je filmpje op met je mobiel en mail 'm naar prdelocatie@gmail.com.

Film tips

  • Houd je mobieltje horizontaal tijdens het filmen
  • Zorg dat je niet te ver af of te dichtbij staat,
  • Breng je 'talking stick' vanaf jouw rechterkant in beeld en begin te praten. Klaar met je korte verhaaltje? 'Geef de talking stick dan weer door', door 'm aan jouw linkerkant uit het beeld te laten verdwijnen.
  • Zorg dat je haar goed zit!

 

Nieuwsbrief De Locatie

Mis geen nieuws meer over de zorgboerderij en meld je aan voor onze nieuwsbrief! Vul onderaan deze pagina je naam en emailadres in en je ontvangt de volgende nieuwsbrief automatisch in je mail!