Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Privacy statement

Bij De Locatie respecteren wij jouw privacy. In onze relatie met jou werken we vanuit wederzijds vertrouwen. Daarom stellen wij alles in het werk om dit vertrouwen waar te maken en jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Met dit Privacy Statement maken we duidelijk welke informatie wij verzamelen om je goed te kunnen informeren én te voorzien van goede zorg en onderwijs. Hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen en wat jouw rechten zijn, lees je allemaal in dit statement.

Waarom vragen wij jouw gegevens?

De Locatie verleent zorg. De gegevens die wij van jou verzamelen hebben enkel en alleen tot doel om jou of jouw kind goede zorg te kunnen verlenen.

De gegevens die je op deze website achterlaat, bijvoorbeeld in het contactformulier, gebruiken we alleen om je te informeren over De Locatie of om antwoord te geven op jouw vraag.

Hoe beschermen wij jou privacy?

De Locatie houdt zich aan de privacywetten en -regels. Onze medewerkers zijn gebonden aan externe- en interne gedragsregels en werken conform de in ons vakgebied verplichte en gebruikelijke kwaliteitswaarborgen. Daarnaast beveiligen we de gegevens die wij van jou hebben. Dat geldt ook voor de organisaties waarmee wij samenwerken die daarbij gebruik maken van jouw persoonsgegevens. Met hen maken wij duidelijke afspraken over een goede beveiliging.

De gegevens die wij van jou verzamelen hebben wij nodig om jou goede zorg te kunnen bieden. Niet meer en niet minder. De meeste gegevens over jou of jouw kind mogen we gebruiken en vastleggen omdat we zorg verlenen. Voor het gebruiken van sommige gegevens vragen we altijd jouw toestemming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij beeld- en geluidsmateriaal en als we jouw gegevens willen gebruiken.

Welke informatie wij vastleggen, wat we daarmee doen en hoe lang we deze informatie bewaren, hebben wij voor je vastgelegd in het verwerkingenregister.

Meer informatie

Heb je vragen over de manier waarop wij voor jouw privacy zorgen of wil je meer lezen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via:

Zorgboerderij De Locatie