Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Zorg op de boerderij

Zorgboerderij De Locatie biedt zorg aan jongeren die buiten de reguliere hulpverlening vallen door de complexiteit van hun problematiek.

Het primaire doel van de Locatie is om jongeren die in de problemen zijn geraakt, weer op het juiste pad te helpen door kleinschalige en persoonlijke hulp te bieden aan de jongeren in een vertrouwde omgeving.

Dit wordt gedaan vanuit een zorgboerderij in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch en Vlijmen, gelegen in de gemeente Heusden.

Schuurtje

Verschillende soorten jeugdhulp

Preventieve zorg

Preventieve zorg

Positief opvoeden is een manier van opvoeden waarbij er rekening wordt gehouden met het kind en met jezelf als ouder. Dit is heel belangrijk om goede balans te creëren met het leven en het opvoeden van kinderen.

24-uurs zorg

24-uurs zorg

Er kunnen 4 jongeren wonen die uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk gaan wonen. Iedere jongere krijgt daarbij individuele begeleiding. Er wordt gezocht naar zorg op maat, zo heeft iedere jongere zijn/haar eigen programma. Deze jongeren wonen in dezelfde boerderij als de zorgboer en zorgboerin. Mocht er ‘s nachts iets aan de hand zijn, dan is er altijd iemand aanwezig.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Sommige kinderen vragen wat extra aanbod of krijgen teveel prikkels in een groep en dan kunnen we 1 op 1 begeleiding bieden. We bedenken een passend programma met leuke activiteiten. Kijken naar de haalbaarheid en de concentratie van de jongeren. We kunnen kiezen uit de activiteiten die we organiseren en passen bij de boerderij. Zoals; verzorgen dieren met hun verblijf, tuin en winkel/terras, onderhoud groen etc. 

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding in groepsverband

Elke woensdag en zaterdag worden er boerderijactiviteiten georganiseerd.
Denk aan:

 • Dieren verzorgen
 • Paardrijden
 • Met (paard) en kar rondgaan om groente en eieren naar de wijk te brengen.
Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

We bieden ouders met hun kinderen ondersteuning bij het zo gezellig mogelijk inrichten van een dag. Dat kan zijn dat er “anders”  gecommuniceerd kan worden of dat we ouders ondersteunen in hun opvoedvaardigheden. Het versterken van de vaardigheden die ouders al uitvoeren en die het beoogde effect hebben.  Deze hulp kan plaatsvinden in hun eigen huis, maar kan ook plaatsvinden op De Locatie.

Vakanties

Vakanties

In de vakantie wordt altijd een programma gemaakt en daar kunnen ouders/kinderen zich voor inschrijven.

Denk aan:

 • Buitenspel op ons terrein of bij het Engelermeer
 • Vuurtje stoken en marsmellows boven het vuurtje houden
 • Aktiviteiten voor in de groenvoorziening, hutten bouwen
 • speurtochten en spooktochten, vlotten bouwen, verstoppertje, zeskamp e.d.
kampeleren

kampeleren

In de zomervakantie gaan we Kampeleren! Gezinnen met opvoedvragen kunnen gaan basic kamperen op vakantie op camping FF-R-UIT. Sommige gezinnen staan als een huis.
Anderen wiebelen als een tent bij windkracht 8. Als opvoedingsproblemen het gezin langere tijd door elkaar schudden dan kan Kampeleren voor stevigheid zorgen.

Tien dagen lang kamperen ouders en hun kinderen onder begeleiding van ervaren hulpverleners op camping FF-R-UIT in Vlijmen. Zo leren ze in een andere sfeer nieuwe manieren om met elkaar en met anderen om te gaan.

Dagopvang

Er kunnen jongeren deelnemen aan de dagbesteding.
De dagbesteding biedt structuur en jongeren ontdekken waar hun krachten liggen en waar ze plezier aan beleven. Alle dagelijkse vaardigheden komen daarbij om de hoek kijken.

Je kan denken aan:

 • werken in de groentetuin
 • verzorgen van de dieren
 • werken in de winkel waaronder het verwerken van producten uit de tuin
 • werkzaamheden die zich voordoen op het terras
 • werken aan de groenvoorziening 
 • en als gastheer/gastvrouw optreden op De Locatie. 

Maar ook om de jongere jeugd meer te ondersteunen, te ontdekken c.q. te ervaren dat je groeit en andere verantwoordelijkheden kan dragen.

Bij De Locatie werken ook vakmannen op het terrein van smeden en timmeren. Jongeren kunnen ook bij hen aansluiten om andere talenten te ontdekken.

Zorg met inzet van dieren

Paarden spelen een belangrijke rol op zorgboerderij de Locatie, vandaar dat we sinds augustus 2019 paardencoaching aanbieden op de zorgboerderij. Het paard wordt ingezet bij de ontwikkeling van kinderen, ouder-kind relatie of bij groepen. Met behulp van het paard komt de deelnemer erachter wat het effect is van het eigen gedrag, overtuiging of intentie op de ander, eigenlijk wordt er een spiegel voorgehouden die in de fase van bewustwording mooie inzichten kan geven.

Het paard kan heel veel betekenen bij zowel kinderen en volwassenen, bij opvoedingsvragen, omgaan met druk gedrag, concentratie problemen, emotionele problemen, grenzen aangeven, inzichten in gedrag en patronen en het versterken van executieve functies (denkprocessen om activiteiten te plannen en aan te sturen, wat zorgt voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag). Een hele mooie aanvulling op de zorgboerderij om met inzet van de paarden de kinderen en tieners pedagogische te begeleiden om de executieve functies te versterken. Dit kan door het creëren van methodisch opgezette leersituaties, waarin concrete en intense ervaringen worden opgedaan, die na reflectie over ervaringen leiden tot veranderingen in gedrag op diverse leefgebieden.

Van vraag naar hulp

Zorgboerderij De Locatie werkt samen met de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Deze stichting ondersteunt ons om het ondernemen en leven op en rond de boerderij hand in hand te laten gaan met het bieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke doelgroep. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

Gemeenten

Meestal worden de verschillende soorten zorg die aangeboden worden op De Locatie vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de zorgverzekering van CIZ. De gemeente voert deze wet uit en daarom vraag je je zorg bij de gemeente aan. Eerst kijkt iemand samen met jou welke zorg je precies nodig hebt. Dit kan ook via de jeugdarts of huisarts.

Financiering

Daarna bespreek je met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar jouw keuze voor een pgb of zorg in natura (ZIN). Kies je voor zorg in natura? Dan bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar welke zorgorganisatie jou zorg levert. Bij een persoonsgebonden budget bepaal je zelf bij wie je de zorg inkoopt.

Als jouw aanvraag is goedgekeurd, dan ben je van harte welkom op onze boerderij!

Klacht of compliment

We horen het graag als je een klacht hebt of bezwaar wilt indienen. We willen dit graag snel én samen oplossen. Zo kunnen we onze zorg verbeteren. Er zijn verschillende manieren om je klacht aan ons kenbaar maken.

Bekijk de pagina 'Klachten' of download ons klachtenreglement.

Download klachtenreglement