Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Zorg op de boerderij

Zorgboerderij De Locatie biedt zorg aan jongeren en kinderen van 6 tot 18 jaar die buiten de reguliere hulpverlening vallen door de complexiteit van hun problematiek. Daarnaast bieden wij ook dagbesteding voor WMO 18+

Het primaire doel van De Locatie is om jongeren die in de problemen zijn geraakt, weer op het juiste pad te helpen door kleinschalige en persoonlijke hulp te bieden aan de kinderen in een vertrouwde omgeving.

Wij bieden alleen hulpverlening op 1 op 1 en 1 tot 4 indicaties. Dit om de aandacht zoveel mogelijk op de problematiek te houden, om gedrag om te buigen tot passend in de maatschappij en naar wat het kind aan kan. Met het doel om weer naar school te kunnen of prettig thuis te wonen.

Dit wordt gedaan vanuit een vrije setting van een zorgboerderij in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch en Vlijmen, gelegen in de gemeente Heusden.

Schuurtje

Verschillende soorten jeugdhulp

Al ons aanbod op een geitje...

Ik bedoel rijtje!

Naschoolse begeleiding inclusief warme maaltijd

Naschoolse begeleiding inclusief warme maaltijd

Wij merken dat er veel vraag is naar naschoolse begeleiding. Om het kind net iets meer te ondersteunen en te laten ontwikkelen dan bij reguliere opvang. Daarbij komt dat het ook een ontlasting kan zijn voor ouders is die al dagelijks uitdagingen aan gaan om hun zoon of dochter, al dan niet met een beperking, zo goed mogelijk op te voeden.

Wij bieden momenteel als pilot een naschoolse begeleiding met warme maaltijd. Kinderen leren hierin samen te werken, sociale interactie aan te gaan en verantwoordelijkheden te hebben. Rond 17:00 wordt er zoveel mogelijk verse producten (groenten en fruit, eieren) van onze boerderij gebruikt om een warme verse maaltijd met elkaar te bereiden. Zo leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, hoe we zorgvuldig en duurzaam omgaan met de aarde en hoe zij ons voedt.

Fijne bijkomstigheid: ouders worden ontlast en hoeven niet te haasten na het werk om hun zoon of dochter op te halen.

De begeleiding is vanaf schooltijd tot 19:00

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

 

Sommige kinderen hebben een grotere hulpvraag of krijgen teveel prikkels in een groep en dan kunnen we 1 op 1 begeleiding bieden. We bedenken een passend programma met leuke activiteiten. Kijkend naar de haalbaarheid en de concentratie van de jongeren. Alle doelen zijn gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Met als hoofddoel het vergroten van de weerbaarheid en het communicatievermogen. We kunnen kiezen uit de activiteiten die we organiseren en passen bij de boerderij. Zoals: verzorgen dieren met hun verblijf, tuin en winkel/terras, onderhoud groen, paardrijden, koken en bakken etc. 

Doelgroep:

 • ADHD
 • ASS
 • LVB
 • Hechtingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Schoolverzuim
Ambulante gezinsbegeleiding

Ambulante gezinsbegeleiding

Wanneer er problemen spelen in de thuissituatie op het gebied van opvoeding, scheiding, verslaving en of psychische klachten dan kan ambulante ondersteuning vanuit De Locatie worden geboden. 

Bij de start van de begeleiding wordt er eerst kennis gemaakt met eenieder individueel en daarna wordt er een plan opgesteld waar de komende periode aan wordt gewerkt met elkaar. Als de begeleiding zich richt op opvoedingsvragen is het van belang dat de ouder bereid is om ook naar zichzelf te kijken. Als er gereflecteerd wordt op eigen gedrag leert men zichzelf beter te begrijpen. Hierdoor leren ouders ook de gedragingen van de kinderen beter begrijpen.  

Het doorvoeren van veranderingen binnen een gezin lukt niet in een dag, dit kost tijd, geduld en begrip van alle betrokkenen. 
Samen kijken we hoe we uw kind(eren) het beste kunnen benaderen en helpen. Bij ernstige gedragsproblemen kan het nodig zijn om een intensiever begeleidingstraject of een onderzoek in te zetten. De begeleider van De Locatie kijkt samen ouders of wij de benodigde hulp zelf kunnen bieden of dat extra hulp buiten De Locatie gewenst is. Idealiter heeft het kind te gelijkertijd ook dagbegeleiding op de boerderij. Doordat er onder 1 dak ondersteuning en hulp voor ouder en kind samen gaat, creëert dit kortere lijnen en betere overeenstemming met het werken aan de gestelde doelen.

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding in groepsverband

Elke woensdag en zaterdag worden er boerderijactiviteiten georganiseerd.
Denk aan:

 • Dieren verzorgen
 • Paardrijden
 • Met paard en kar rondgaan om groente en eieren naar de wijk te brengen.
 • Indicatie max 1 op 4

Doelgroep:

 • LVB
 • ASS
 • ADHD
Begeleiding individueel met paarden

Begeleiding individueel met paarden

Paarden zijn heel goed in het spiegelen van emoties, voelen energie feilloos aan en scannen continu de lichaamshouding van de ander. Met behulp van het spiegelend vermogen van een paard en een juiste vertaling daarvan door de paarden- begeleider kan iemand zich bewust worden van zijn of haar gedrag.

Dit kan via de jeugdwet maar ook particulier (prijzen binnenkort online)

Wij zetten dit graag in als aanvulling op de specialistische begeleiding op de boerderij. Dit kan helpen om kinderen sneller en beter inzicht te laten krijgen in de patronen die ze laten zien, emoties herkennen en te durven uiten. Met resultaat dat er ontspanning ontstaat in het 'zijn'. Men kan emoties en patronen erkennen en herkennen zonder bang te zijn hiervoor afgewezen te worden. Want het paard verteld zonder woorden hoe jij je voelt en wat je kan doen hier beter mee om te gaan.

 

WMO dagbesteding

WMO dagbesteding

 

Je wilt werken, zinvol je dag besteden, lekker bezig zijn. Je wilt iets doen met je talent, nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten. En het allerbelangrijkste: je wilt doen wat je leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn, ruimte krijgt om zelf te ontdekken op de boerderij wat jij graag doet. Waar ga jij je talenten verder ontwikkelen?

Doelgroep: LVB + ASS.

Zorg met inzet van dieren

Paarden spelen een belangrijke rol op zorgboerderij de Locatie, vandaar dat we ook begeleiding met inzet van paarden aanbieden op de zorgboerderij. Het paard wordt ingezet bij de ontwikkeling van kinderen, ouder-kind relatie of bij groepen. Met behulp van het paard komt de deelnemer erachter wat het effect is van het eigen gedrag, overtuiging of intentie op de ander, eigenlijk wordt er een spiegel voorgehouden die in de fase van bewustwording mooie inzichten kan geven.

Het paard kan heel veel betekenen bij zowel kinderen als volwassenen, bij opvoedingsvragen, omgaan met druk gedrag, concentratie problemen, emotionele problemen, grenzen aangeven, inzichten in gedrag en patronen en het versterken van executieve functies (denkprocessen om activiteiten te plannen en aan te sturen, wat zorgt voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag). Een hele mooie aanvulling op de zorgboerderij om met inzet van de paarden de kinderen en tieners pedagogisch te begeleiden om de executieve functies te versterken. Dit kan door het creëren van methodisch opgezette leersituaties, waarin concrete en intense ervaringen worden opgedaan, die na reflectie over deze ervaringen leiden tot veranderingen in gedrag op diverse leefgebieden.

Van vraag naar hulp

Zorgboerderij De Locatie werkt samen met de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Deze stichting ondersteunt ons om het ondernemen en leven op en rond de boerderij hand in hand te laten gaan met het bieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke doelgroep. SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

Gemeenten

Meestal worden de verschillende soorten zorg die aangeboden worden op De Locatie vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of via de zorgverzekering van CIZ. De gemeente voert deze wet uit en daarom vraag je je zorg bij de gemeente aan. Eerst kijkt iemand samen met jou welke zorg je precies nodig hebt. Dit kan ook via de jeugdarts of huisarts.

Financiering

Daarna bespreek je met de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar jouw keuze voor een PGB of zorg in natura (ZIN). Kies je voor zorg in natura? Dan bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar welke zorgorganisatie jouw zorg levert. Bij een persoonsgebonden budget bepaal je zelf bij wie je de zorg inkoopt.

Als jouw aanvraag is goedgekeurd, dan ben je van harte welkom op onze boerderij!

Klacht of compliment

We horen het graag als je een klacht hebt of bezwaar wilt indienen. We willen dit graag snel én samen oplossen. Zo kunnen we onze zorg verbeteren. Er zijn verschillende manieren om je klacht aan ons kenbaar maken.

Bekijk de pagina 'Klachten' of download ons klachtenreglement.

Download klachtenreglement