Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Huisregelement De Locatie

Welkom bij Jeugdzorgboerderij De Locatie!

Geachte ouders en/of verzorgers,

Fijn dat we u of uw kind kunnen verwelkomen bij De Locatie. De plek voor specialistische jeugdzorg en een locatie waar iedereen zichzelf mag zijn. In dit document vindt u alles wat u moet weten over De Locatie als uw kind hier gaat komen. Mocht zich onduidelijkheden voordoen en/of nodige informatie ontbreken dan stellen we het zeer op prijs stellen ons te voorzien van opbouwende feedback.

Voor de eerste dag:

Uw zoon of dochter zal deze dag best spannend vinden. Niet zo gek; nieuwe omgeving nadat het gewend was naar een school te gaan, of andere vorm van opvang/ begeleiding. Onbekende gezichten en manier van omgang. Misschien zijn wij de eerste plek waar uw zoon of dochter begeleiding gaat ontvangen. Nieuw is het sowieso. Daarom wordt het team op de hoogte gesteld van zijn of haar komst en zal er zo snel mogelijk een mentor (eerste aanspreekpunt voor zorg op De Locatie) worden doorgegeven. Zij zorgen dat de eerste dag goed en rustig wordt begeleidt en dat het kind zich op zijn gemak voelt. Afhankelijk van de gestelde indicatie vanuit de gemeente zal hij of zij 1 op 1 of in een groepje van max 5 kinderen worden begeleidt. De eerste week zal dit zo voortzetten om het kind te laten wennen aan het dagprogramma en het kleinschalige team van jeugdhulpverleners.

U kunt uw zoon/ dochter naar de kantine brengen waar de begeleiding u verwelkomt. Mocht u liever vooraan opgevangen willen worden, geeft dit dan even bij begeleiding aan.

Belangrijke zaken:

Aanvang en ophalen:

Maandag tot en met vrijdag:

Voor dagdeel ochtend; 9:00 tot 12:30

Voor dagdeel middag; 13:00 tot 16:30

Twee dagdelen; 9:00 tot 16:30

Zaterdag en vakanties: 10:00 tot 16:30

U kunt uw zoon of dochter naar de kantine brengen bij aankomst. Bij ophalen is de voorkeur vooraan te wachten tot uw kind wordt gebracht met een overdracht van de begeleider. U kunt uw aankomst melden via de werktelefoon (Groepstelefoon: 06 43723136) dan komt de begeleider naar voren. Bij ophalen graag even bellen dat u er bent. Houdt u zich alstublieft aan de gestelde tijden.

In het dagprogramma hanteren wij 3 pauzes. In het ochtend deel rond 10u, lunch rond 12:30, middag  rond 15u. afhankelijk van groepsgrootte kunnen deze tijden in shifts worden ingezet zodat de kantine niet vol zit met mensen (prikkels).

Voor iedere pauze is de ouder verantwoordelijk voor een hapje en evt. drankje. Thee/ koffie en ranja is vanuit ons aanwezig. Naast dat we ook wel eens een ei koken of bakken en dat wij bak en kook activiteiten hebben is het van belang dat uw kind altijd voldoende eten mee heeft om de dag door te komen.

Afmelden:

Het is voor ons van groot belang dat we de zorg en begeleiding van uw kinderen op een efficiënte en effectieve manier kunnen plannen. Helaas komt het wel eens voor dat afspraken worden gemist zonder tijdige afmelding. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de continuïteit van onze diensten, maar het belemmert ook de mogelijkheid om andere kinderen te helpen die op de wachtlijst staan.

Daarom zijn wij genoodzaakt om een no show tarief in te voeren voor het niet tijdig afmelden van zorg. Vanaf 01-06-2023 kan er een no show tarief van €40,- per keer worden gehanteerd voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. We begrijpen dat er soms onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een afmelding op het laatste moment noodzakelijk is, en we zullen hier rekening mee houden in individuele gevallen. Echter, herhaaldelijke no shows zonder geldige reden zullen resulteren in het in rekening brengen van het no show tarief.

We willen benadrukken dat dit tarief uitsluitend bedoeld is om de kosten te dekken die we maken bij het voorbereiden van de zorg en begeleiding voor uw kinderen. Het is niet onze intentie om ouders extra financiële lasten op te leggen, maar we moeten wel zorgen voor een eerlijke en efficiënte gang van zaken.

We vragen u vriendelijk om begrip voor deze maatregel en om ons op tijd op de hoogte te stellen als uw kind niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak. Dit stelt ons in staat om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en andere kinderen te helpen die ook baat hebben bij onze diensten. Zorg dat u dit tijdig communiceert over de mail naar de mentor van uw kind. Mocht uw kind nog geen mentor hebben, meld het bij de zorgmanager.

Risico’s

Uw kind komt op een boerderij. Met dieren, met natuur, soms met gereedschap en machines. Hier zijn risico’s mee verbonden. Daar zijn wij ons zeer van bewust en daarom registreren wij per kind de risico’s. De boerderij is een fijne vrije en open omgeving maar biedt daarbij bijvoorbeeld helaas ook kans op letsel. Wij hebben daar beleid op. Echter zit een ongelukje in een klein hoekje. Daarom vragen wij u altijd aan te geven waar u denkt dat er bij uw kind een risico zit. Denk bijvoorbeeld aan weglopen, impulsieve acties of geen angst hebben voor hoogtes (klimmen in bomen) bijvoorbeeld.

Alle andere risico’s zoals overprikkeling of allergieën, houden wij ook graag rekening mee. Benoem ze ook even bij de overdracht bij het brengen.

Overschrijdend ongewenst gedrag:

Eén van onze contra-indicaties is fysieke agressie voortkomend uit gedrag. Wanneer er sprake is van onhoudbaar gedrag, gericht op personen/ dieren wat leidt tot conflicten of gevaar voor henzelf of anderen zal er contact met u opgenomen worden. In overleg wordt dan beslist of uw zoon of dochter moet worden opgehaald. Het kan voorkomen dat wij dan een tijdelijke time-out inlassen om een nieuw plan van aanpak te maken om de zorg te continueren.

Bij (doelbewust) slopen of schade aanbrengen aan spullen en of materiaal op de boerderij kan er een vergoeding worden gevraagd van de ouder(s).

Zomers weer.

Wij zijn eigenlijk altijd buiten, echter wanneer de zon begint te schijnen zal dat nog meer zijn. Om verbranden door de zon te voorkomen vragen we u altijd zelf de bescherming voor de zon te verzorgen. Smeer uw kind ’s ochtends al in voordat het naar de boerderij komt en geef zonnebrandcrème met minimaal factor 30 mee. Een reserve setje kleding in de tas is ook altijd welkom.

Belangrijke nummers:

Groepstelefoon: 06 43723136

Mobiel Zorgmanager: 06 57935826

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

We waarderen uw medewerking en kijken ernaar uit om samen te blijven werken aan het welzijn en de ontwikkeling van uw kinderen.