Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Donatie Oranjefonds

Jeugdzorgboerderij de Locatie ontvangt een bijdrage van € 10.000,- van het OranjeFonds voor opvang buitenshuis voor meest kwetsbare kinderen. 

De bestemming van het bedrag wordt ingezet voor opvang buitenshuis voor meest kwetsbare kinderen. Voor sommige kinderen met ‘psychische klachten of gedragsproblematiek’ komt er opvang buitenshuis. Voor sommige kinderen is onderwijs- en opvang in de thuis- of (woon)situatie geen goede optie. In specifieke gevallen is opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis nodig.

De Locatie kan door middel van een ombouw van het zorgaanbod en het volgen van protocollen een deel van deze opvang verzorgen. Kinderen die gewend zijn om opvang in groepsverband te ontvangen, worden nu 1 op 1 begeleid en jongeren, die op de Locatie wonen, die gewend zijn om elk weekend naar huis te kunnen, blijven nu op De Locatie. Dit is noodzakelijk vanwege de protocollen afstand houden etc. Daarnaast is deze begeleiding noodzakelijk om deze kinderen weer op de rit te krijgen en geen terugval in hun psychosociale ontwikkeling te krijgen. Ouders die vaak in een kwetsbare positie zitten worden door de opvang even ontlast.

De Locatie is verheugd met de bijdrage van het Oranje Fonds en kan daarmee zowel kwetsbare kinderen én hun ouders extra steun bieden op hun zorgboerderij.