Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Invloed van dieren op kinderen

Uit de meeste studies blijkt dat kinderen die opgroeien met een huisdier over het algemeen meer zelfvertrouwen, empathie en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Tevens zijn zij als volwassene vaak sociaal vaardiger. Op alle leeftijden kan het omgaan met een dier positieve effecten hebben.

Contacten leggen

Sociale vaardigheden zijn belangrijk, en dieren kunnen dit ondersteunen. Ze vormen bijvoorbeeld een gemakkelijk gespreksonderwerp. Kinderen spelen graag bij klasgenootjes die huisdieren hebben. In de klas lijken dieren sociale interactie te bevorderen en agressie te verminderen.

Empathie

Het woord emphatie betekend ‘het in staat zijn de emoties van een ander persoon waar te nemen’. Uit verschillende studies komt naar voren dat kinderen die een sterke band met hun huisdier hebben, meer empathie tonen dan kinderen die niet zo’n sterke band met hun dier hebben of geen huisdier hebben.

Levenslessen

Kinderen leren via huisdieren ook iets over voortplanting en geboorte, en over ziekte, ongelukken en dood. Het verlies van een huisdier is vaak de eerste ervaring met de dood en met rouw. Kinderen leren dat dood iets natuurlijks is dat hoort bij het leven.

Beter leren

Een huisdier lijkt het leren van taal te kunnen bevorderen. Het dier kan het kind een reden geven om te praten, bijvoorbeeld om het te roepen of te belonen, en kan ook een luisterpubliek vormen. Soms worden dieren bij bepaalde lesprogramma’s betrokken om het concentratievermogen van het kind te verbeteren of om het kind te motiveren.

Onze dieren

Wat is een boerderij zonder dieren. Natuurlijk hebben we kippen, paarden, koeien, geiten, konijnen, eenden, een kat en een hond. Elk dier heeft een hoog knuffelgehalte, ze zijn allemaal met de kinderen opgegroeid. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan de verzorging; voeren en verschonen. Het zorgen voor de dieren is voornamelijk een middel om doelen te behalen en niet het doel op zich. Daarom willen we de benodigde zorg van de dieren zo laag mogelijk houden, om wanneer het kan, wel de taak te doen en met tijd en rust de vaardigheden te benutten die het kind behoeft.

De paarden en pony's

Het paardrijden heeft op vele vlakken een positief effect op de ontwikkeling van een kind. Met deze activiteit zal je kind een groot deel van zijn of haar tijd buiten in de frisse lucht doorbrengen. Naast het feit dat ze zich verbonden voelen met de natuur, ontwikkelen ruiters een sterke relatie met hun paard.

De paardrijdoefeningen en het voeren en poetsen van het paard zorgen ervoor dat er een diepe vriendschap wordt op gebouwd tussen ruiter en dier, die een leven lang kan duren. Je kind vergroot ook zijn/haar inlevingsvermogen en leert geduldig en rustig te zijn. Doordat je kind zelfstandig voor het paard zorgt, werkt je kind ook aan zijn/haar zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Het paardrijden heeft ook een positief effect op de gezondheid. Door de tijd die je in de natuur doorbrengt en de relatie met het paard kan je kind zich na schooltijd echt ontspannen. Tegelijkertijd versterkt de training de spieren en verbetert de flexibiliteit. Daarnaast worden met het rijden het evenwichts- en het coördinatiegevoel bevorderd.