Een speciale plek voor bijzondere jeugdzorg

Anbi

Stichting De Locatie, publiekelijk bekend als Zorgboerderij De Locatie, heeft een ANBI-status. Dit betekent dat De Locatie de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor de belastingdienst is De Locatie een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status. Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status. 

Als ANBI hoeven we over uw gift of nalatenschap geen belasting te betalen. En als sponsor en/of schenker kunt u fiscale aftrek toepassen.
 

Zorgboerderij De Locatie

 

Bestuur

  • Ria Willems (voorzitter)
  • José van Dijk (secretaris)
  • Wim Wijnen (penningmeester)

Beloningsbeleid

Het bestuur vervult hun bestuurstaken onbezoldigd.
 

Doelstelling

Het tot stand brengen, exploiteren, aanbieden van woon-/werkprojecten die kleinschalige en flexibele vormen van jeugdhulpverlening bieden onder meer op het gebied van woonruimte, werk, begeleiding, ontspanning, educatie en vorming, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lees hier de missie en visie van Zorgboerderij De Locatie.
 

Activiteiten

Bekijk de meest recente activiteiten op deze pagina.


Formulier-publicatieplicht-anbi-algemeen

Nederlands Standaardformulier publicatieplicht PDF

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2021 - 2023 (docx)

Beleidsplan Stichting De Locatie 2010 (doc)

Jaarrekening 2019 (pdf)

Jaarverslag 2020 (pdf)
 

Contact

De Gemeint 3
5251 VB Vlijmen

delocatie@gmail.com
06-20881489

KVK-nummer 17164526